Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

CĐ Têrêxa-Gò Mây CĐ Linh Ân-Kim Phụng CĐ Tin Mừng-San Gabriel Nhạc Sĩ Mai Phạm

Đồng Hành Trong Niềm Tin

Tước Hiệu

Têrêxa - Gò Mây

Bổn Mạng/Lễ Kính

Têrêsa Hài Đồng Giê-su / 1 tháng 10

Địa Chỉ Ca Đoàn

Giáo xứ Gò Mây, Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Ngày Đồng Hành

1 tháng 10 năm 2009

Khởi Xướng

Ca trưởng Nguyễn Xuân Hoa (Ca đoàn Têrêxa Gò Mây)

Ban Điều Hành Ca đoàn Têrê sa-Long Beach. Nhiệm kỳ 2007-2010