Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

Nội Quy Ca Ðoàn


I.  Tên Gọi-Lễ Bổn Mạng:II.  Tôn Chỉ:

    

Khi chọn Thánh nữ Têrêsa-quan thầy của các xứ truyền giáo-làm tước hiệu, ca đoàn mong noi gương vị thánh quan thầy:  Luôn vui tươi, khiêm nhường trong tinh thần yêu thương, phục vụ mọi người.  Ca đoàn sống theo tôn chỉ: "Yêu thương là tiếng hát dọn đường Chúa đi".


III.  Mục Ðích:


Quy tụ anh chị em thiện chí trong một ngôi nhà chung-ngôi nhà của yêu thương, sống chung một lý tưởng:  dấn thân, phục vụ Thiên Chúa và anh em qua lời ca tiếng hát.


IV.  Tổ Chức-Trách Nhiệm-Nhiệm Kỳ:


 1.  Ban Ðiều Hành Gồm:


2.  Nhiệm Kỳ:


V.  Ca Viên-Quyền Lợi và Trách Nhiệm:


Là một đoàn thể thiện nguyện, tuy nhiên, Ca đoàn cũng có những nội quy để hướng dẫn, mời gọi anh chị em ca viên sống theo tinh thần của tôn chỉ và mục đích chung.  Nội quy không nhắm đến tính "kỷ luật" nhưng chú tâm đến sự ý thức của anh chị em ca viên, nhằm tôn trọng nhau và giúp ca đoàn bền vững trong tình yêu-hợp nhất.


  1. Liên đới với các thành viên trong ca đoàn bằng tình yêu thương.  Ðóng góp ý kiến để giúp ca đoàn thăng tiến.  Anh chị em ca viên cần tôn trọng giờ tập hát, Thánh lễ và các sinh hoạt chung.
  2. Giờ Tập Hát:  Từ 8g30 đến 10g00 tối thứ Sáu hằng tuần tại phòng hội Lola của Giáo xứ Saint Lucy.
  3. Giờ Phụng Vụ:  Thánh lễ 6g00 chiều thứ Bảy hằng tuần.
  4. Ngoại Lịch:  Tuân thủ giờ qui định chung do Ban Ðiều Hành quyết định, sau khi đã hội ý với ca viên.
  5. Tham dự đầy đủ giờ tập hát, Thánh lễ và các sinh hoạt chung là điều cần thiết.  Tuy nhiên, trong trường hợp không tham dự được, ca viên có trách nhiệm thông báo đến các vị có trách nhiệm:  Ðoàn Trưởng, Ðoàn Phó...


Ðược liên đới trong mọi chuyện vui-buồn của cá nhân và gia đình:  thăm viếng khi ốm đau, lễ cưới, lễ tang...


VI.  Những Thay Ðổi Liên Hệ:


 Nội quy này có hiệu lực khi được tất cả ca viên ca đoàn Têrêsa thông qua.  Trong trường hợp cần thay đổi, phải được sự đồng ý của số đông ca viên (2/3).
CA ÐOÀN TÊRÊSA-Long Beach