Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

CĐ Têrêxa-Gò Mây CĐ Linh Ân-Kim Phụng CĐ Tin Mừng-San Gabriel Nhạc Sĩ Mai Phạm

Đồng Hành Trong Niềm Tin

Cá Nhân

Nhạc sĩ Mai Phạm

Bổn Mạng

Giu-se / 2 tháng 2

Cư Trú

Melbourne City, Australia (Úc)

Ngày Đồng Hành

25 tháng 1 năm 2011

Khởi Xướng

Đoàn phó Phạm Văn Minh (Ca đoàn Têrêsa - Long Beach)

Nhạc sĩ Mai Phạm