Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

Ðồng Hành Trong Niềm Tin

Trang được dành riêng để giới thiệu đến bạn những ca đoàn/cá nhân đã nối kết với Ca đoàn Têrêsa trong cuộc hành trình niềm tin để phục vụ Thiên Chúa và anh em.  Sự đồng hành giúp phát triển tình liên đới, học hỏi, kết thân, chia sẻ những vui buồn của sự dấn thân sinh hoạt, phục vụ giữa những ca viên, Ban Ðiều Hành.  Ðể tinh thần đồng hành luôn được trong sáng, rỏ ràng, an toàn, hữu ích, những cuộc viếng thăm từ ca viên Ca đoàn Têrêsa hoặc từ cá nhân/ca viên phải được sự ủy thác từ Ban Ðiều Hành.

Những chứng từ khai sinh tình liên đới trong cuộc đồng hành niềm tin như e-mail, thư giới thiệu...vân vân sẽ được Ban Ðiều Hành Ca đoàn Têrêsa lưu vĩnh viễn trong trang "Tủ Hồ Sơ Ca Ðoàn".  Ngoài Ban Ðiều Hành đương nhiệm của Ca đoàn Têrêsa thì không ai được phép mở tập hồ sơ này để lưu, duyệt, và cập nhật bất cứ một thông tin gì liên quan đến trang "Ðồng Hành Trong Niềm Tin".

Ban Ðiều Hành ca đoàn Têrêsa-Long Beach hân hoan chào đón bạn đến viếng thăm gia đình, thân hữu hoặc tham quan, du lịch những thắng cảnh tại thành phố Long Beach, bang California.  Nếu thời gian cho phép, chúng tôi chân thành mời bạn ghé thăm Ca đoàn Têrêsa để nối kết tình thân trong cuộc Ðồng Hành Niềm Tin.  Xin liên lạc với BÐH Ca đoàn Têrêsa tại hộp điện thư cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com để chúng tôi có thể lên chương trình trong buổi tiếp đón/giao lưu.

Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn chúc phúc và ban muôn hồng ân trên bạn và người thân.

CĐ Têrêxa-Gò Mây CĐ Linh Ân-Kim Phụng CĐ Tin Mừng-San Gabriel Nhạc Sĩ Mai Phạm