Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Nhập Lễ Thánh Vịnh Dâng Lễ Hiệp Lễ Tạ Lễ Các Thánh-Bộ Lễ Linh Tinh
Home

Những Bài Hát Dâng Lễ

STT

Tựa

Câu Đầu

Tac Giả

Sử Dụng

Nơi Lưu

Lơi cho slides

pdf

1

Away In A Manger

Away in a manger,no crib for a bed…

Mueller

Giáng sinh

Tủ sách

2

Bài Ca Dâng Hiến

Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên.

Trầm Hương
Dao Kim


SHCĐ-23

3

Bài Ca Dâng Lễ

Xin cảm ơn dân lên Ngài:  Này hy lễ thánh…

Thành Tâm


Tủ sách

4

Chẳng Biết Lấy Gì

Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngày?

Thành Tâm


Tủ sách

5

Chúng Con Dâng

Chúng con dâng về ngai uy linh:  Này bánh…

Kim Long


SHCĐ-30

6

Con Chỉ Là Tạo Vật

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật…

Khuyết danh


SHCĐ-59

7

Con Xin Dâng Lên

Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh, của lễ…

Kim Long


SHCĐ-358

Con Xin Tiến Dâng

Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng…

Kim Long


SHCĐ-32

9

Con Xin Tiến Dâng

Con xin tiến dâng rượu bánh nơi nương đồng…

Nguyễn Duy


SHCĐ-4210

Của Lễ Con Dâng

Đây của lễ con dâng là bánh với rượu ân tình.

Kim Long


Tủ sách


11

Của Lễ Đầu Mùa

Là đây của lễ con dâng…

Viết Chung

Xuân

Tủ sách12

Của Lễ Tình Yêu

Dâng lên Thiên Chúa:  Của lễ (i a) mọn hèn…

Viết Chung


Tủ sách

13

Của Lễ Tưởng Niệm

Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh..

Khuyết danh


Tủ sách

14

Cùng Dâng Lên

Cùng dâng lên bàn thờ Chúa, bánh miến vơi

Nguyễn Duy Vi


SHCĐ-2015

Dâng

Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành..

Nguyễn Duy


Tủ sách

16

Dâng 6

Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ…

Trần Xuâng Long


Tủ sách
Dâng Bánh Rượu

Cùng dâng lên bàn thờ Chúa bánh miến với…

Kim Long


SHCĐ-43

17

Dâng Chúa

Này con dâng Chúa hoa mầu Chúa ban…

Phanxicô


Tủ sách

18

Dâng Chúa

Hiệp Lòng Dâng Lễ Vật.  Đây ly rượu tấm bánh..

Nguyễn Duy


Tủ sách


Dâng Chúa Đêm Nay

Con mở bàn tay đón Chúa đêm nay.

Phanxicô
19

Dâng Chúa Những Gì

Trong đểm trường giá lạnh.

Phanxicô

Giáng sinh

Tủ sách

20

Dâng Chúa Trời

Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm nho chính đỏ…

Phanxicô


Tủ sách

21

Dâng Lễ Với Mẹ

Xưa trên núi Canvê, Mẹ dâng con cứu đời…

Nguyên Kha


Tủ sách

22

Dâng Lên Ba Ngôi

Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi…

Nguyễn Văn Tuyên
Phương Quang


Tủ sách

23

Dâng Lên Cha

Dâng lên Cha toàn năng chí ái chí từ…

Vương Diệu


Tủ sách

24

Dâng Lên Chúa

Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình…

Nguyên Kha


Tủ sách

25

Dâng Lên Chúa

Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh…

Khuyết danh


Tủ sách

26

Dâng Người

Dâng Người bánh rượu í a thơm nồng; hiệp dâng..

Phanxicô


Tủ sách

27

Dâng Niềm Cảm Mến

Như giòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con…

Phaxicô


Tủ sách

28

Dâng Ước Mơ Xuân

Xin tiến dâng Ngài trọn mơ ước ngày xuân…

Vũ Mộng Thơ

Xuân

Tủ sách

30

Đây Bánh Thánh

Đây bánh thánh, đây rượu thánh, họp với…

Duy Tân


SHCĐ-45


31

Đây Lễ Vật

Đây lễ vật thân xác với tâm tình

Khuyết danh


Tủ sách

32

Đời Con Dâng Chúa

Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa trong từng phút…

Kim Ân-Thanh Liên


Tủ sách

33

Đôi Tay Này (2)

Đôi tay này con dâng le6nCha, dâng tình con…

Khuyết danh


Tủ sách

34

Giờ Đây Chúng Con

Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao sáng…

Kim Long


SHCĐ-26

35

Hiến Dâng

Nếu con dân lên Chúa làm lễ vật hèn thì con…

Nguyễn Văn Trinh


Tủ sách

36

Hiến Lễ Con Dâng

Đây đoàn con chung tình son dâng rượu ngon…

Khuyết danh


Tủ sách

37

Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa

Lạy Chúa bốn phương con tiến về…

Phụng Ca


Tủ sách

38

Hương Kinh Nhiệm Màu

Về đây con xin dâng lên Chúa.

Đỗ Vy Hạ


Tủ sách

38

Hương Tình Dâng Hiến

Xin dâng Cha tình hồng với bánh khiết tinh…

Liên Bình Định


Tủ sách


40

Hy Lễ Cuộc Đời

Đời con có nghĩa gì đâu như bông hoa sớm nở..

Văn Chi


Tủ sách

41

Kính Dâng Ngài

Kính dâng Ngài tấm bánh, kính dâng Ngài…

Phanxicô

Lễ tang

Tủ sách

42

Lạy Cha Nhân Ái

Lạy Cha nhân ái, cúi xin Cha nhận bánh rượu….

Khuyết danh


SHCĐ-4143

Lễ Dâng

Kính dâng lễ vật tình yêu bánh thơm kết từ…

Thu Hương


Tủ sách


44

Lễ Dâng (2)

Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên…

Khuyết danh


Tủ sách

45

Lễ Dâng Cuộc Đời

Này tấm bánh con dâng lên Chúa và rượu nho…

Trần Văn Xuyên


Tủ sách

46

Lễ Dâng Hiệp Nhất

Lạy Chúa nhân từ.  Này con xin dâng lên Chúa…

Anh Tuấn


Tủ sách

47

Lễ Dâng Trẻ Thơ

Con nào có gì dâng Chúa, chỉ có tấm lòng…

Đaminh


Tủ sách

48

Lễ Dâng Trông Đợi

Với tháng ngày trông đợi, con dâng lên lễ mọn…

Viết Chung

vọng

Tủ sách

49

Lễ Vật Giao Hòa

Kính tiến lên Cha nhân từ trọn niềm vui bao ước…

Nguyên Kha


Tủ sách

50

Lễ Vật Hòa Bình

Con dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình…

Khuyết danh


Tủ sách

51

Lễ Vật Hy Sinh

Chúa nhân lành ngự đến gian trần.

Hải Ánh


SHCĐ-44

52

Lễ Vật Tình Yêu

Nếu ai bất hòa xin để lại đây lễ vật dâng Chúa.

Mi Trầm


Tủ sách

53

Lễ Vật Tri Ân

Xin tiến dâng lên Cha này tấm bán với ly rượu…

Khuyết danh


Tủ sách

54

Lời Ca Trầm Hương

Lời con như trầm hương bay lên tới…

Dao Kim


SHCĐ-3355

Lời Chân Thành

Lời chân thành dâng tiến.

Kim Long


SHCĐ-29

56

Lời Con Nguyện

Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu.

Kim Long


SHCĐ-39

57

Lời Dâng

Này tấm bánh thơm đây ly rượu nồng nàn.

Nguyễn Duy


Tủ sách

58

Lời Thiêng

Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm.

Khuyết danh


Tủ sách

59

Máu Chiên Bò

Máu chiên bò Chúa không ưng….

Kim Long


Tủ sách

60

Mình Máu Chúa

Giọt nước tan trong ly rượu dâng tiến Ngài.

Quang Uy


Tủ sách

61

Một Niềm Phó Thác

Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài.

Nguyễn Mộng Huỳnh


Tủ sách

62

Nén Hương Lòng

Từng ơ nén, hương, thơm bé mọn quyện

Viết Chung

Xuân

Tủ sách

63

Ngày Xưa Ấy

Ngày xưa ấy lúc không gian đang còn…

Thành Tâm


Tủ sách

64

Nguyện Dâng

Xin dâng tiến bánh thơm với rượu nho lành.

Khuyết danh


Tủ sách

65

Như Hạt Miến

Như hạt miến chịu nát tan làm thành tấm bánh…

Thành Tâm


SHCĐ-37

66

Ôi Uy Linh

Ôi uy linh, giờ phút uy linh:  Rượu nho bánh miến..

Kim Long


SHCĐ-36

67

Sứ Thần Hiệp Dâng

Xin dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng.

Phạm Đình Đài


Tủ sách

68

Tâm Tình Hòa Bình

Từ đồng xa mục đồng tiến về hang đá dâng lên..

Mi Trầm

Ba Vua

Tủ sách

69

Tận Hiến

Đời con đã hiến cho Chúa.  Buồn vui đời sống

Khuyết danh

Linh mục

Tủ sách

70

Thương Chúa Giê-su

Máng lừa chiên mãi đồng xa cũng đành…

Hải Triều

Giáng Sinh

Tủ sách

71

Thượng Tiếng Gia-

Thượng tiến lên Gia-vê bánh rượu này tinh tuyền.

Nguyễn Quang Hưng


SHCĐ-27
Tiến Ca Phục Sinh

Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngát thơn...

khuyết danh

Phục Sinh

Tủ sách72

Tiến Dâng

Tiến dâng lên bàn thờ rượu nho thơm hương…

Kim Long


SHCĐ-38

73

Tiến Dâng Cha

Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca, vì lòng Cha bao la…

Thành Tâm


Tủ sách


Tiến Dâng Của Lễ

Dâng tiến Cha lễ vật đây bánh rượu tinh yêu

Đinh Công Huỳnh


Tủ sách


74

Tình Yêu Dâng

Tình yêu con giờ đây như là hoa mới nở trong…

Phanxicô

Lễ cưới

Tủ sách

75

Trầm Hương

Này giờ nhiệm màu!  Cao sang uy linh…

Nguyễn Duy Vi


SHCĐ-97


Trên Đĩa Thánh

Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi….

Ánh Đăng


Tủ sách

76

Trên Đĩa Thánh

Trên đĩa thánh con dâng Người tấm bánh, là…

Mi Trầm


SHCĐ-46

77

Tựa Làn Trầm Hương

Tựa làn trầm hương thơm bay về Thiên Đường

Đỗ Vy Hạ


Tủ sách

78

Xin Dâng Lên Cha (2)

Tất cả tạo vật đều do bời Chúa, bao nhiêu tài…

Phạm Quang


Tủ sách

79

Xin Dâng Lên

Với tiếng hát du dương nhân nhịp nhàng.

Hoàng Vũ


SHCĐ-40

80

Xin Khấn Nguyện

Xin khấn nguyện chung tình thương yêu.

Phanxicô

Lễ cưới

Tủ sách

81

Xin Thương Nghe

Đây giọt rượu nho và tấm bánh thơm tinh tuyền.

Dao Kim


Tủ sách

82

Xuân Hy Vọng

Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa

Nguyên Kha

Xuân

Tủ sách