Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

Danh Sách Ca Viên

Tên

Thành Phố Cư Ngụ

Tên Thánh-Lễ Bổn Mạng

Năm Tham Gia

Đặng Văn Duy

Wilmington, CA

Phêrô-June 29

1982

Nguyễn Tuấn Khanh

Bellflower, CA

Gioan Baotixita-June 24

1990

Nguyễn Thị Hương Lan

Lakewood, CA

Maria-August 15

1990

Mai Như Thu Hương

Norwalk, CA

Micae-Sept 29

2002

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Long Beach, CA

Maria-August 15

2002

Phạm Văn Minh

Norwalk, CA

Phalô-June 29

2003

Vũ Kiên Trung

Norwalk, CA

Gioan Tông Đồ-Dec 27

2007

Mai Như Thiên Hương

Norwalk, CA

Têrêsa Maria-Oct 1

2007

Vũ Mai Anh

Norwalk, CA

Maria-August 15

2007

Nguyễn Thị Diễm Phượng

Long Beach, CA

Anna-July 26

2010

Nguyễn Tấn Phong

Westminster, CA

Gioan Baotixita-June 24

2010

Đỗ Vân Khanh

Long Beach, CA

Agnes-Jan 21

2012

Lương Đỗ Bảo Thịnh

Bellflower, CA

Maria-August 15

2012

Mai Thị Hồng

Bellflower, CA

Anna-July 26

2013

Bùi Công Trứ

Long Beach, CA

Giuse-March 19

2014

Vũ Hồng Phương

Long Beach, CA

Têrêsa-Oct 1

2014

Hoàng Hải Yến

Long Beach, CA

Têrêsa-Oct 1

2014

Phạm Chí Tuệ

Long Beach, CA

Vincente-April 5

2014

Vũ Trí Đức

Long Beach, CA

Phêrô-June 29

2014

Vũ Thu Nguyệt (Angie)

Long Beach, CA

Maria Goretti-July 6

2014

Tùng Uyển Đình

Long Beach, CA

Mácta-July29

2015

Tùng Uyển Bình

Long Beach, CA

Cecilia-November 21

2015