Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

CĐ Têrêxa-Gò Mây CĐ Linh Ân-Kim Phụng CĐ Tin Mừng-San Gabriel Nhạc Sĩ Mai Phạm

Đồng Hành Trong Niềm Tin

Tước Hiệu

Tin Mừng - San Gabriel

Bổn Mạng

Lễ Mừng Kính Mẹ Lên Trời / 15 tháng 8

Địa Chỉ Ca Đoàn

Cộng đoàn Phục Sinh, Giáo xứ San Gabriel Mission, Tổng Giáo Phận Los Angeles

Ngày Đồng Hành

8 tháng 7 năm 2010

Khởi Xướng

Ban Điều Hành Ca đoàn Têrêsa-Long Beach

Huỳnh Minh Định (Đoàn trưởng Ca đoàn Tin Mừng)