Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

CĐ Têrêxa-Gò Mây CĐ Linh Ân-Kim Phụng CĐ Tin Mừng-San Gabriel Nhạc Sĩ Mai Phạm

Đồng Hành Trong Niềm Tin

Tước Hiệu

Linh Ân - Kim Phụng

Bổn Mạng

Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Địa Chỉ Ca Đoàn

Giáo xứ Kim Phụng, Hạt Đại Hải, Giáo Phận Cần Thơ

Ngày Đồng Hành

3 tháng 5 năm 2010

Khởi Xướng

Đoàn phó Phạm Văn Minh (Ca đoàn Têrêxa Long Beach)

Ban Điều Hành Ca đoàn Linh Ân - Kim Phụng