Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Home Người Gieo Giống Thánh Têrêsa Nội Quy Ban Điều Hành Ca Viên Cựu Ca Viên Tủ Sách Ca Đoàn Tủ Hồ Sơ - Log in Đồng Hành Trong Niềm Tin Thánh Ca Phụng Vụ Nhật Ký Sinh Hoạt Liên Lạc Nối Kết Vòng Tay

Lượt truy cập

Ban Điều Hành Ca Đoàn Têrêsa

Nhiệm Kỳ 2016-2019

Đoàn Trưởng

Anh Phạm Trí Tuệ

Đoàn Phó Nội

Anh Đặng Văn Duy

Đoàn Phó Ngoại

Anh Nguyễn Tuấn Khanh

Thủ Quỹ

Chị Vũ Thu Nguyệt

Thư Ký

Anh Phạm Văn Minh

Ca Trưởng

Chị Mai Như Thiên Hương

Nhiệm Kỳ 2013-2016

Đoàn Trưởng

Anh Đặng Văn Duy

Đoàn Phó

Anh Phạm Văn Minh

Ca Trưởng

Chị Mai Như Thu Hương

Thủ Quỹ

Anh Nguyễn Tuấn Khanh

Nhiệm Kỳ 2010-2013

Đoàn Trưởng

Anh Đặng Văn Duy

Đoàn Phó Nội

Chị Nguyễn Ngọc Jenny

Đoàn Phó Ngoại

Anh Phạm Văn Minh

Ca Trưởng

Chị Mai Như Thu Hương

Thủ Quỹ

Anh Nguyễn Tuấn Khanh

Nhiệm Kỳ 2007-2010

Đoàn Trưởng

Anh Đặng Văn Duy

Đoàn Phó Nội

Chị Nguyễn Ngọc Jenny

Đoàn Phó Ngoại

Anh Phạm Văn Minh

Ca Trưởng

Chị Mai Như Thu Hương

Thủ Quỹ

Anh Nguyễn Tuấn Khanh

Nhiệm Kỳ 2004-2007

Đoàn Trưởng

Anh Đặng Văn Duy

Đoàn Phó

Anh Phạm Văn Minh (2004)

Anh Nguyễn Hải Sơn (Rời CĐ năm 2004)

Ca Trưởng

Chị Mai Như Thu Hương

Thủ Quỹ 1

Chị Nguyễn Thị Kim Liên

Thủ Quỹ 2

Chị Nguyễn Ngọc Jenny

Nhiệm Kỳ 2001-2004

(Đổi nhiệm kỳ 2 năm thành 3 năm)


(Năm 2002:  Đổi tước hiệu ca đoàn từ Ca đoàn Long Hải thành Ca đoàn Têrêsa)

Đoàn Trưởng

Anh Đặng Văn Duy

Đoàn Phó

Anh Nguyễn Hải Sơn

Ca Trưởng

Chị Mai Như Thu Hương (2002)

Thủ Quỹ

Chị Nguyễn Kim Liên (2003)

Chị Nguyễn Thanh Diệu (Rời CĐ năm 2003)

Các Đoàn Trưởng
(1979-2002)

1986-2002

Anh Phạm Long

1980-1986

Anh Dương Trang

1979-1980

Anh Thanh

Các Ca Trưởng
(1979-2002)

1984-2002

Anh Phạm Long

1982-1984

Anh Nguyễn Tiến Đan

1981-1982

Anh Nguyễn Quy

1979-1981

Anh Thanh

Các Ủy Viên Thánh Nhạc
(1983-2002)

2002-Hiện tại

Đoàn trưởng Ca đoàn

2001-2002

Anh Đặng Văn Duy

1993-2001

Anh Phạm Long

1991-1993

Anh Nguyễn Phát

1983-1991

Ông Antôn Châu Thanh Hân
(15/12/1930 Quỳnh Lưu, Nghệ An - 24/2/2010 Long Beach, California)

Các Pianist
(1979-hiện tại)

2007-Hiện tại

Chị Vũ Mai Anh

2007-2011

Anh Hồ Hoàng Minh

2003-7/2011

Anh Phạm Mai Khôi

1981-2008

Chị Nguyễn Thị Kim Liên

1980-1981

Phạm Liên

1979-1980

Võ Thanh Xuân